Strona głównaO nasProgramyGaleriaKontakt1% i Dotacje
 

Improving access to specialized healthcare and quality treatment for the civilian victims of the conflict in Chechnya. (Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i leczenia cywilnych ofiar konfliktu w Czeczenii.) Program realizowany był w partnerstwie z francuską organizacją pozarządową Secours Populaire Francais (SPF) dzięki finansowaniu Biura ds. Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO).

W ramach tych działań fundacja prowadziła:
- centrum pomocy medycznej w Groznym i Nazraniu
- ewakuacje medyczne do szpitali w regionie oraz na terenie Federacji Rosyjskiej w celu uzyskiwania specjalistycznej pomocy medycznej cywilnym ofiarom konfliktu zbrojnego, zamieszkującym Czeczenię oraz uchodźcom wewnętrznym (IDPs) w sąsiadujących republikach Federacji Rosyjskiej
- monitoring opieki medycznej dla beneficjentów programu
- staże medyczne w polskich szpitalach dla lekarzy z północnego Kaukazu w zakresie pediatrii, ginekologii, reanimatologii i chirurgii
- szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa dla osób w obozach namiotowych w Inguszetii
- szkolenia medyczne na Kaukazie prowadzone przez polskich lekarzy

Monitoring opieki medycznej i psychologicznej nad matkami i dziećmi w ośrodkach dla osób ubiegających się o status uchodźcy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób będących ofiarami tortur, oraz fizycznych i psychicznych urazów wojennych. Program realizowany dzięki współfinansowaniu Fundacji im. Stefana Batorego.