Strona główna
Programy
O nas
Kontakt
1% podatku


Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna
jest organizacją pożytku publicznego.

Główne cele Fundacji to:

  • propagowanie inicjatyw pomocy humanitarnej i działalności charytatywnej,
  • pomoc dzieciom chorym, zaniedbanym, bezdomnym i osieroconym 
  • organizowanie pomocy w sytuacjach wyjątkowych
  • pomoc niepełnosprawnym, uchodźcom, ofiarom konfliktów i sytuacji wyjątkowych oraz osobom potrzebującym szczególnej pomocy socjalnej

W latach 2001-2004 fundacja prowadziła programy na Kaukazie Północnym dotyczące opieki medycznej, pomocy w sytuacjach wyjątkowych i ochrony praw ludności cywilnej. Programy te Fundacja realizowała wewspółpracy z francuską organizacją pozarządową SPF, dzięki finansowaniu MSZ Szwajcarii oraz Biura ds. Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO).

Obecnie naszą główną działalnością jest organizowanie pomocy i szukanie trwałych rozwiązań dla osób, które uciekły do Polski z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi. W 2009 roku dzięki współfinansowaniu Fundacji im. Stefana Batorego przeprowadziliśmy monitoring dostępu dopomocy medycznej i psychologicznej kobiet w ciąży, matek, dzieci oraz ofiar tortur i urazów wojennych w ośrodkach dla osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce.

Naszym głównym celem w nadchodzącym roku jest zorganizowanie centrum interwencji i pomocy psychologicznej dla osób oczekujących na status uchodźcy oraz tych, którzy są już po procedurze i chcą mieszkać w Polsce.
 

Top