Strona główna
Programy
O nas
Kontakt
1% podatku


Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i leczenia cywilnych ofiar konfliktu w Czeczenii (Improving access to specialized healthcare and quality treatment for the civilian victims of the conflict in Chechnya)

Program realizowany był wpartnerstwie z francuską organizacją pozarządową Secours PopulaireFrancais (SPF) dzięki finansowaniu Biura ds. Pomocy HumanitarnejKomisji Europejskiej (ECHO).

W ramach tych działań fundacja prowadziła:

  • centrum pomocy medycznej w Groznym i Nazraniu
  • ewakuacje medyczne do szpitali w regionie oraz na terenie Federacji Rosyjskiej w celu uzyskiwaniaspecjalistycznej pomocy medycznej cywilnym ofiarom konfliktu zbrojnego, zamieszkującym Czeczenię oraz uchodźcom wewnętrznym (IDPs) w sąsiadującychrepublikach Federacji Rosyjskiej
  • monitoring opieki medycznej dla beneficjentów programu
  • staże medyczne w polskich szpitalach dla lekarzy z północnego Kaukazu w zakresie pediatrii, ginekologii, reanimatologii i chirurgii
  • szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa dla osób w obozach namiotowych w Inguszetii
  • szkolenia medyczne na Kaukazie prowadzone przez polskich lekarzy

Monitoring opieki medycznej i psychologicznej nad matkami i dziećmi w ośrodkach dla osóbubiegających się o status uchodźcy,ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób będących ofiarami tortur, oraz fizycznych i psychicznych urazów wojennych. 

Program realizowany dzięki współfinansowaniu Fundacji im. Stefana Batorego.

Raport z realizacji programu:

Ściągnij plik (PDF 2,7MB)
Top